SmartCities

Es pot definir una ciutat com a "intel·ligent" quan les seves inversions en capital humà i social, transports i tecnologies de la informació i la comunicació faciliten un desenvolupament econòmic sostenible i una elevada qualitat de vida, amb una gestió eficient dels recursos naturals i a través de la participació ciutadana.