AgroSmart

 

Es tracta de l’aplicació dels principis de les ciutat intel·ligents a l’àmbit agrícola. Per tant, s’apliquen tecnologies de la informació i la comunicació, en combinació amb principis de gestió del capital humà i social, per a una millora de la producció i de la seva qualitat de una manera sostenible, basada en una gestió eficient dels recursos naturals i del impacte en el medi ambient.