Innovació

Cada subgrup continua desenvolupant les activitats en les línies de recerca on són competitius, comptant amb sinergies per tal de tractar en profunditat 4 noves àrees:

AgroSmart

Es tracta de l’aplicació dels principis de les ciutat intel·ligents a l’àmbit agrícola. Per tant, s’apliquen tecnologies de la informació i la comunicació, en combinació amb principis de gestió del capital humà i social, per a una millora de la producció i de la seva qualitat de una manera sostenible, basada en una gestió eficient dels recursos naturals i del impacte en el medi ambient.

SmartCities

Es pot definir una ciutat com a "intel·ligent" quan les seves inversions en capital humà i social, transports i tecnologies de la informació i la comunicació faciliten un desenvolupament econòmic sostenible i una elevada qualitat de vida, amb una gestió eficient dels recursos naturals i a través de la participació ciutadana.

Energia eficient i sostenible

Engloba la generació i gestió d’energia i la seva aplicació en edificis, entorn urbà, rural i agrícola i en la indústria de forma sostenible i eficient. Es tracta d’estudiar la millora dels sistemes actuals i el desenvolupament de nous sistemes de generació i gestió d’energia per a la millora de la nostra societat.

Entorns saludables, e-Health i bioinformàtica

Busca millorar l’accessibilitat, l’ergonomia i la salubritat d’entorns de treball, industrials, edificis, espais públics, etc. per tal de que les activitats que es desenvolupen en aquests entorns siguin més saludables, sostenibles i a l’abast de totes les persones. Inclou la aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el context de la medicina i a sanitat i l’aplicació de les TICs a la gestió, anàlisi o simulació de sistemes biològics.