Grups de Recerca

Cada grup de recerca treballa en un àrea diferent:

  • GREiA, Grup de Recerca en Energia i Intel·ligència Artificial
  • GCD, Grup de Computació Distribuïda
  • C&G, Criptografia i Grafs
  • COnTIC, Cognició i Context mediat per les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació
  • SDAES, Sistemes Dinàmics aplicats a l’Energia Solar
  • GRIHO, Grup de Recerca en Interacció Persona Ordinador i Integració de Dades
  • JOVIS.com, Grup de Recerca sobre Joventut i Societat
  • LOG, Grup de Recerca en Lògica i Optimització
  • SPRG, Grup de Processat de Senyal i Robòtica
  • SEMB, Sostenibilitat en Energia, Maquinària i Edificis