Energia Eficient i Sostenible

CubiclesCubiclesAillament
Engloba la generació i gestió d’energia i la seva aplicació en edificis, entorn urbà, rural i agrícola i en la indústria de forma sostenible i eficient. Es tracta d’estudiar la millora dels sistemes actuals i el desenvolupament de nous sistemes de generació i gestió d’energia per a la millora de la nostra societat.