Entorns Saludables, e-Health i Bioinformàtica

Electronic DashboradEyetrackr
Busca millorar l’accessibilitat, l’ergonomia i la salubritat d’entorns de treball, industrials, edificis, espais públics, etc. per tal de que les activitats que es desenvolupen en aquests entorns siguin més saludables, sostenibles i a l’abast de totes les persones. Inclou la aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el context de la medicina i a sanitat i l’aplicació de les TICs a la gestió, anàlisi o simulació de sistemes biològics.